خیریه امام سجاد (ع) کوهبنان  به منظور کمک به فقرا و ایتام ، کمک به آسیب دیدگان اجتماعی و حوادث در راه ماندگان ، تهیه جهیزیه برای زوج های نیازمند ، راه اندازی درمانگاه و راه اندازی مرکز ترک اعتیاد طبق مجوز فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان و بر اساس شماره ثبت 110 به شناسه ملی 14005253938 مورخ 1394/07/06 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زرند کرمان به ثبت رسیده است.

هموطنان عزیز می توانند کمک های خود را به نام خیریه امام سجاد (ع) کوهبنان به این حساب ها واریز نمایند.

0108478673000 بانک ملی

32612859753 بانک رسالت

9502810223242521 بانک سامان

 درباره ما