ردیفشناسه قبضشناسه پرداختنوع قبضمبلغ(ریال)وضعیت
1114687681212445870302برق458000پرداخت گردید
2114671981212911260674برق112000پرداخت گردید
3120620711212810370213برق103000پرداخت گردید
411481336121239870260برق98000پرداخت گردید
5114600821212922070361برق220000پرداخت گردید
611468039121205607351برق560000پرداخت گردید
7114671631212561470384برق614000پرداخت گردید
8114555861212839870353برق398000پرداخت گردید
9114621801212245970360برق459000پرداخت گردید
10114675411212114170378برق141000پرداخت گردید
11114633331212116270234برق162000پرداخت گردید
12114668451212715070369برق150000پرداخت گردید
133044105741111762183آب117000پرداخت گردید
143046355741840762574آب407000پرداخت گردید
15307705741128069329آب280000پرداخت گردید
16303639574196566660آب65000پرداخت گردید
17003051660653065504449گاز300000پرداخت گردید
18003044150653421204535گاز212000پرداخت گردید
19002941630653022504035گاز225000پرداخت گردید
20002671470653420005040گاز200000پرداخت گردید
21005615570653310000684گاز1000000پرداخت گردید
22002671470653422605222گاز226000پرداخت گردید
230031083606536100003000گاز1000000پرداخت گردید
240031083606536130003285گاز1300000پرداخت گردید
25002985560653215405055گاز154000پرداخت گردید
26002795920653346605877گاز466000پرداخت گردید
2700261976065325605534گاز56000پرداخت گردید
28005104380653326302308گاز263000پرداخت گردید
29121001951212421770132برق217000پرداخت گردید
30114625521212343270201برق432000پرداخت گردید
31114687681212477370255برق773000پرداخت گردید
32121578711212915470202برق154000پرداخت گردید
33114668451212715570256برق155000پرداخت گردید
34114675411212117070277برق170000پرداخت گردید
3511462180121222770297برق27000پرداخت گردید
36114650971212157270220برق572000پرداخت گردید
37121042311212122670204برق226000پرداخت گردید
38118148331212032670163برق326000پرداخت گردید
3911455586121282870244برق28000پرداخت گردید
403022675741045969006برق459000پرداخت گردید
41002939360653176405798گاز764000پرداخت گردید
42114813361212322070368برق220000پرداخت گردید
43114681701212246170451برق461000پرداخت گردید
4400309415065309504080گاز95000پرداخت گردید
453046735741325462218آب254000پرداخت گردید
463034765741311067320آب110000پرداخت گردید
47118148331212027370356برق273000پرداخت گردید
48005104380653310602441گاز106000پرداخت گردید
4900329585065375005693گاز50000پرداخت گردید
50114748081212815570333برق155000پرداخت گردید
51121042311212115870303برق158000پرداخت گردید
52003295850653720505529گاز205000پرداخت گردید
53472655741723366340برق233000پرداخت گردید
5412157811212921870352برق218000پرداخت گردید
554715385741133866948338000پرداخت گردید
56122154881212087070494برق870000پرداخت گردید
573029405028023000آب516000پرداخت گردید
583022535051056000آب60000پرداخت گردید
593036535028051000آب153000پرداخت گردید
603027015017002000آب333000پرداخت گردید
61307695015021500آب131000پرداخت گردید
623032585023008400آب466000پرداخت گردید
63120258101212322270371برق222000پرداخت گردید
6411466845121278070443برق80000پرداخت گردید
65114625521212342770429برق422000پرداخت گردید
66114621801212332570451برق325000پرداخت گردید
67114680391212045070457برق450000پرداخت گردید
68114636751212014870355برق148000پرداخت گردید
69121466961212959470229برق594000پرداخت گردید
70117377271212524270366برق242000پرداخت گردید
71114675411212118970476برق189000پرداخت گردید
7200294638065334805170گاز48000پرداخت گردید
73002985560653229805331گاز298000پرداخت گردید
74117846441212028470355برق284000پرداخت گردید
75114687681212426270434برق262000پرداخت گردید
76003097190653230003625گاز300000پرداخت گردید
7700340171065308105090گاز81000پرداخت گردید
783043155741619764860آب197000پرداخت گردید
79121042311212115370408برق153000پرداخت گردید
80122354881212010570575برق105000پرداخت گردید
814722345741612663141آب126000پرداخت گردید
82003200350653230902646گاز309000پرداخت گردید
833043155741613264904آب132000پرداخت گردید
84304128574177965306آب79000پرداخت گردید
85003027970653225204945گاز252000پرداخت گردید
86121578711212937470508برق374000پرداخت گردید
87114675411212137970584برق379000پرداخت گردید
88002838110653787806090گاز878000پرداخت گردید
89114668451212719370570برق193000پرداخت گردید
90114635281212724670543برق246000پرداخت گردید
9114687681212437370554برق373000پرداخت گردید
92114630341212144770578برق447000پرداخت گردید
93002793130653239606256گاز396000پرداخت گردید
94002554670653540105909گاز401000پرداخت گردید
950029050406537905498گاز9000پرداخت گردید
96005104380653323202744گاز232000پرداخت گردید
9711463319121212970545برق29000پرداخت گردید
983024435741133666183آب336000پرداخت گردید
994722345741612663141آب126000پرداخت گردید
100306355741140068449آب400000پرداخت گردید
101114600821212926170565برق261000پرداخت گردید
102114621801212219170568برق191000پرداخت گردید
103114650971212130070904برق300000پرداخت گردید
104121466961212948370370برق483000پرداخت گردید
105003107760653228003909برق280000پرداخت گردید
106114648551212618970556برق189000پرداخت گردید
107472655741718666645آب186000پرداخت گردید
10800329585065379105978گاز91000پرداخت گردید
109308135741154569167آب545000پرداخت گردید